Doprava a platba

Spôsoby platby

Bankový prevod, alebo vkladom na účet predávajúceho. Platby je možné vykonávať v EUR. Číslo účtu pre platbu prevodom, alebo vkladom na bankový účet:
Tatra banka, a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 292 185 8107/1100 pro EUR
ČÍSLO ÚČTU: 282 181 8538/1100 pro Kč
IBAN: SK0911000000002921858107
SWIFT TATRSKBX
Pri platbe prevodom, alebo vkladom sa kupujúci zaväzuje uhradiť celkovú cenu objednaného produktu do dátumu splatnosti, uvedenej na zaslanej faktúre, t. j. do dvoch dní od zaslania faktúry. Faktúra je zaslaná kupujúcemu e-mailom. V súlade so Zákonom č. 254/2001 Z. z., O obmedzení platieb v hotovosti, kupujúci, ktorého výška platby presahuje čiastku 5 000, - EUR, je povinný vykonať platbu bezhotovostne.

Platbu je možné vykonávať aj hotovostne, pričom výška platby nepresiahne sumu 5 000,- EUR. Hotovostné platby je potrebné telefonicky dohodnúť s predávajúcim. Požiadavka na hotovostné platby (po dohode s predávajúcim) uvedie kupujúci v objednávke. Tovar je následne dodaný kupujúcemu v súlade s jeho dostupnosťou (viď. nižšie - Dostupnosť tovaru).

Ak predávajúci v lehote splatnosti nedostane od kupujúceho úhradu na svoj účet, bude objednávka považovaná za zrušenú, pričom nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu vzniknutej škody.

Doručenie objednávky

  • Osobný odber na adrese predávajúceho Business Centrum Trnava AQUAPOLIS, Piešťanská ul. 3, PSČ 917 01
  • Prostredníctvom Slovenského pošty vo forme cenného listu, alebo cenného balíka

Zásielka je vždy poistená v plnej výške kúpnej ceny.

Poštovné a balné je vyčíslené v EUR a jeho výška sa počíta podľa sadzieb Slovenského pošty.